ประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา

Contractors’ All Risks Insurance

ประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา

ประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา

ประกันภัยประเภทนี้เหมาะสำหรับการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร ตกแต่งภายใน หรือ การปรับปรุงพื้นที่ ซึ่งจะคุ้มครองทั้งตัวเนื้องานที่กำลังทำหรือติดตั้ง ที่เสียหายจากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติต่างๆ อุบัติเหตุ การโจรกรรม และสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ นอกจากนั้นยังให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งถือเป็นจุดเด่นของประกันภัยประเภทนี้