" เราให้ของขวัญที่ดีที่สุด

- เป็นคุณภาพของกรมธรรม์ที่ดีกว่า "

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด (Siam Surety Co.,Ltd.)

ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ ปี พ.. 2528 ตามใบอนุญาตของกระทรวงพาณิชย์เลขที่ 835/2528 วันที่ 7 มีนาคม 2528 โดยได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยครบวงจรทั้งนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรงและประกันภัยต่อ (ใบอนุญาตเลขที่ ว00235/2528) นายหน้าประกันชีวิต (ใบอนุญาตเลขที่ ช0006/2559) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คุณทัศน์ชัย บัณฑิตกุล ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ) จบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาฟิสิกส์ (B.Sc. (Hons) in Physics Chulalongkorn University (CU)) และปริญญาโท มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยได้ทุนองค์การอนามัยโลก (M.Sc. in Physics, London University under WHO Plan) รวมถึงได้รับทุนโคลอมโบไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ (Post Graduate in New Zealand, under Colombo Plan) หลังจากทำงานเป็นอาจารย์สอนหนังสือระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหลายปี จึงมีผู้ชักชวนเปิดบริษัท บางกอกชัวร์ตี้ จำกัด แต่เนื่องจากนโยบายในการบริหารงานไม่ตรงกันจึงขายหุ้นและมาร่วมงานกับ Stenthouse Reed Broker ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับสิงคโปร์ จนในที่สุดจึงตัดสินใจเปิดบริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด ในปี 2528

ปัจจุบันคุณทัศน์ชัย และคุณสรัณยุ ยังคงเป็นวิทยากรที่สถาบันต่างๆ เช่น

อาจารย์ประจำสอนที่สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute – TII)

วิทยากรประจำที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (...) เกี่ยวกับประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา  (Contractor’s All Risks – CAR)

วิทยากรพิเศษด้านประกันภัยตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ในระดับปริญญาโท  เช่น

มหาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ฯลฯ

วิทยากรบรรยายพิเศษในนามของสถาบันประกันภัยไทย ให้แก่บุคลากรและสถาบันประกันภัยต่างๆ เกี่ยวกับการประกันความเสี่ยงภัยของผู้รับเหมา เช่น

บริษัท แอกซ่าประกันภัย  จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยพานิช ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท อรุณชัยเสรี จำกัด
บริษัท แปลน อาร์คิเทค จำกัด
บริษัท อิตาเลี่ยนไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
บริษัท พาวเวอร์ไลน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโพลิคอนส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บุยส์ไทย จำกัด
บริษัท ฤทธา จำกัด
บริษัท กรณิช จำกัด
บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด

ฯลฯ

คติพจน์หรือคำขวัญของบริษัทคือ

เราให้ของขวัญที่ดีที่สุด-คุณภาพของกรมธรรม์ที่ดีกว่า


We Give The Best Gift of All – A Better Quality of Policy

ลูกค้าของเรา