ประกันภัยลูกหนี้

Trade Credit Insurance

ประกันภัยลูกหนี้

: คุ้มครองกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้โดยบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง 90% ของยอดเงินที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระ

ประกันภัยลูกหนี้

คุ้มครองกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้โดยบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง 90% ของยอดเงินที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระ โดยต้องแจ้งรายชื่อลูกค้า (ผู้ซื้อ) ทุกรายที่ต้องการทำประกันเพื่อให้บริษัทประกันภัยทำการวิเคราะห์ถึงความมั่นคงของลูกค้ารายนั้นๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์สำหรับเรากรณีที่เราจะเริ่มทำธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่ บริษัทประกันภัยจะทำหน้าที่วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้าใหม่รายนั้นๆ เนื่องจากมีฐานข้อมูลของบริษัททั่วโลก นอกจากนั้นในระหว่างปีหากลูกค้ารายใดมีปัญหาทางการเงิน บริษัทประกันภัยจะส่งสัญญาณเตือนว่าลูกค้ารายนี้เริ่มมีปัญหาเพื่อให้เราเตรียมตัวรับมือ (เช่น ปรับลด credit term ฯลฯ) การประกันภัยประเภทนี้สามารถเป็นเครื่องมือทำการตลาดให้เราได้ เช่น เพิ่มระยะเวลาชำระหนี้ (credit term) ให้กับลูกค้า หรือเดิมขายแบบ L/C, DP หรือ DA ก็สามารถขายแบบให้ credit term ได้ นอกจากนั้นทำให้เรามีความมั่นใจในการทำการค้าโดยลดความกังวลเรื่องการชำระหนี้ของลูกหนี้และสามารถนำเวลาไปวางแผนเพิ่มยอดขาย