ประกันทรัพย์สิน

Property Insurance

ประกันทรัพย์สิน

: ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ (เช่น แผ่นดินไหว ลมพายุ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ)

หากเป็นอาคารพาณิชย์ หรือโรงงานอุตสาหกรรมจะสามารถจัดทำประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับทรัพย์สิน (Industrial All Risks – IAR) ซึ่งจะเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ ยิ่งไปกว่านั้นจะคุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องจักร เช่น ลิฟท์ เครื่องจักรในการผลิต คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่เกิดไฟฟ้าช๊อต หรือเครื่องเดินเกินกำลัง (Electrical / Machinery Breakdown)

อย่างไรก็ตามความเสียหายต่อทรัพย์สินอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรืออาจถึงขั้นต้องหยุดการผลิตชั่วคราวในระหว่างซ่อมแซมความเสียหายทำให้ไม่มีรายได้ในระหว่างนั้น โดยเราสามารถแก้ปัญหาด้วยการทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance – BI) ซึ่งจะให้ความคุ้มครองกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ที่หายไปในช่วงเวลานั้นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Costs)