วิธีเลือกบริษัทประกันภัย

You are here:

วิธีเลือกบริษัทประกัน ว่าดีหรือไม่ดีนั้นมีหลายข้อ แต่ข้อที่สำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ซื้อประกันภัยมีอยู่ 3 ข้อ คือ

ดังนั้นการดูบริษัทประกันภัยว่าดีหรือไม่นั้น จึงไม่ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทใดตั้งขึ้นมาก่อน มีเบี้ยประกันภัยมากกว่ากัน หรือว่าเป็นบริษัทต่างประเทศ  เพราะถ้าหากผู้เอาประกันภัยทำผิดเงื่อนไข บริษัทประกันภัยทุกบริษัทย่อมปฏิเสธการชดใช้ค่าเสียหายอยู่ดี