บริษัทนายหน้าประกันภัยอิสระ

You are here:

หากท่านจะซื้อสินค้าสักอย่างหนึ่ง เช่น รถยนต์ ไม่ว่าท่านจะซื้อที่ใด คุณภาพของรถจะเหมือนกันหากเป็นรุ่นและประเภทเดียวกัน แต่กรมธรรม์หาเป็นเช่นนั้นไม่ กรมธรรม์อย่างเดียวกัน เช่น เสี่ยงภัยทุกชนิด (all risks) ที่ออกจากบริษัทประกันภัยเดียวกันหากซื้อต่างคนกัน ความคุ้มครอง เงื่อนไขและเบี้ยประกันภัยอาจแตกต่างกันอย่างมากมายได้ จริงอยู่กรมธรรม์หลายประเภทได้กลายเป็นกรมธรรม์มาตรฐานแล้วคือทุกบริษัทประกันภัยใช้เหมือนกันหมด แต่ไม่ได้หมายความว่าความคุ้มครองและเงื่อนไขต่างๆ จะเหมือนกัน คำว่ามาตรฐานนั้นหมายถึงความคุ้มครองขั้นต่ำที่บริษัทประกันภัยให้ก่อนเท่านั้น อะไรก็ตามที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญญาแล้ว สามารถแก้ไขดัดแปลงได้ทั้งนั้น

เมื่อกรมธรรม์มีธรรมชาติอันละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อน ผู้เอาประกันภัยจึงสมควรให้ผู้อยู่ในอาชีพนี้จัดการแทน นายหน้าประกันภัยคือตัวแทนของผู้ซื้อประกันภัย เปรียบเสมือนเป็นแผนกประกันภัยของท่าน เช่นเดียวกับแผนกบุคคล แผนกกฎหมาย แผนกบัญชี&การเงิน หรือแผนกจัดซื้อ เป็นต้น เพียงแต่สำนักงานอยู่ที่บริษัทและด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ดังนั้น

เราคือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของท่านเพียงแต่ไม่ได้รับเงินเดือนจากท่านเท่านั้นเอง