การซื้อประกันภัยผ่านนายหน้าประกันภัย แพงกว่าการซื้อโดยวิธีอื่นหรือไม่?

You are here:

ผู้ที่จะให้คำตอบได้ดีมากกว่าคือกรมการประกันภัย (ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.) ซึ่งมีหน้าที่ดูแล ส่งเสริมและควบคุมธุรกิจประกันภัย รวมทั้งตัวแทนบริษัทประกันภัยและนายหน้าประกันภัย ซึ่งได้กล่าวไว้ในเอกสารของทางราชการว่า

ทำสัญญาให้หาทนาย ซื้อประกันภัยให้ปรึกษานายหน้า การซื้อประกันภัยเป็นการทำสัญญาตามกฎหมาย ถ้าหากทำไว้ไม่รัดกุมรอบคอบย่อมมีช่องโหว่ฉันใด สัญญาประกันภัยก็ฉันนั้น ด้วยถ้อยคำเพียงประโยคเดียว สามารถทำให้ผู้ซื้อประกันภัยได้รับหรือสูญเสียเงินเป็นจำนวนล้านบาท จะมีอะไรน่าเสียใจไปยิ่งกว่าการทำประกันภัยแล้วมิได้รับความคุ้มครองตามเจตนาหรือได้รับค่าชดใช้ไม่สมบูรณ์ ฉะนั้น จะซื้อความคุ้มครองอะไร แบบไหนกับผู้ใด ราคาเท่าไร ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อไม่สมควรกระทำเอง มีผู้ทำหน้าที่อันนี้ให้ท่านอยู่แล้วโดยไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการที่ท่านไปซื้อเอง เขาคือบริษัทนายหน้าประกันภัย ผู้มีอาชีพรักษาผลประโยชน์ของผู้ซื้อเป็นจุดหมาย