ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ (เช่น แผ่นดินไหว ลมพายุ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ)

ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ (เช่น แผ่นดินไหว ลมพายุ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ)

หากเป็นอาคารพาณิชย์ หรือโรงงานอุตสาหกรรมจะสามารถจัดทำประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับทรัพย์สิน ซึ่งจะเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ ยิ่งไปกว่านั้นจะคุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องจักร (เช่น ลิฟท์ เครื่องจักรในการผลิต คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) ที่เกิดไฟฟ้าช๊อต หรือเครื่องเดินเกินกำลัง

อย่างไรก็ตามความเสียหายต่อทรัพย์สินอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรืออาจถึงขั้นต้องหยุดการผลิตชั่วคราวในระหว่างซ่อมแซมความเสียหายทำให้ไม่มีรายได้ในระหว่างนั้น โดยเราสามารถแก้ปัญหาด้วยการทำประกันธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งจะให้ความคุ้มครองกำไรขั้นต้น ที่หายไปในช่วงเวลานั้นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายคงที่