: ประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา

ซึ่งจะคุ้มครองทั้งตัวเนื้องานที่กำลังทำ / ติดตั้ง ที่เสียหายจากไฟไหม้ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติต่างๆ การโจรกและสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ นอกจากนั้นยังให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งถือเป็นจุดเด่นของประกันประเภทนี้

การก่อสร้าง

ตกแต่งภายใน

ติดตั้งเครื่องจักร