ประกันวิชาชีพ

การประกันประเภทนี้สามารถทำแบบรายบุคคล หรือทำในนามบริษัทดังนั้นพนักงานทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตราบใดที่ทำในนามของบริษัทนั้นๆ