Company BackgroundCompany Background

บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด (Siam Surety Co.,Ltd.) ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ ปี พ.ศ. 2528 ตามใบอนุญาตของกระทรวงพาณิชย์เลขที่ 835/2528 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2528 และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการการเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยและที่ปรึกษาประกันภัยหรือที่เรียกว่า อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (Insurance brokers & consultants) จากกรมการประกันภัย สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนสถานะเป็นองค์กรอิสระชื่อว่า “สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” (คปภ.) สังกัดกระทรวงการคลัง เลขที่ 235/2528 ลงวันที่  21 มีนาคม 2528

ส่วนคุณทัศน์ชัย บัณฑิตกุล ซึ่งผู้ก่อตั้งบริษัทฯ จบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาฟิสิกส์ (B.Sc. (Hons) in Physics Chulalongkorn University (CU)) และปริญญาโท มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยได้ทุนองค์การอนามัยโลก (M.Sc. in Physics, London University under WHO Plan) รวมถึงได้รับทุนโคลอมโบไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ (Post Graduate in New Zealand, under Colombo Plan) หลังจากทำงานเป็นอาจารย์สอนหนังสือระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล หลายปีจึงมีผู้ชักชวนเปิดบริษัท บางกอกชัวร์ตี้ จำกัด แต่เนื่องจากนโยบายในการบริหารงานไม่ตรงกันจึงขายหุ้นและมาร่วมงานกับ Stenthouse Reed Broker ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับสิงคโปร์ จนในที่สุดจึงตัดสินใจเปิดบริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด ในปี 2528

ปัจจุบันคุณทัศน์ชัย จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด แล้วยังคงเป็นวิทยากรที่สถาบันต่างๆ เช่น

 • อาจารย์ประจำสอนที่สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute – TII)
 • วิทยากรประจำที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) เกี่ยวกับประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา  (Contractor’s All Risks – CAR)
 • วิทยากรพิเศษด้านประกันภัยตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ในระดับปริญญาโท  เช่น
  – มหาลัยธรรมศาสตร์
  – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  – มหาวิทยาลัยศิลปากร
  – มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  – มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  – ฯลฯ
 • วิทยากรบรรยายพิเศษในนามของสถาบันประกันภัยไทย ให้แก่บุคลากรและสถาบันประกันภัยต่างๆ เกี่ยวกับการประกันความเสี่ยงภัย
  – ของผู้รับเหมา เช่น
  – บริษัท แอกซ่าประกันภัย  จำกัด (มหาชน)
  – บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  – บริษัท กรุงไทยพานิช  ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  – บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
  – บริษัท อรุณชัยเสรี จำกัด
  – บริษัท แปลน อาร์คิเทค จำกัด
  – บริษัท อิตาเลี่ยนไทย จำกัด (มหาชน)
  – บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
  – บริษัท พาวเวอร์ไลน์ จำกัด (มหาชน)
  – บริษัท ไทยโพลิคอนส์ จำกัด (มหาชน)
  – บริษัท บุยส์-ไทย จำกัด
  – บริษัท ฤทธา จำกัด
  – บริษัท อาร์ ที เอช จำกัด
  – ฯลฯ

คติพจน์หรือคำขวัญของบริษัทคือ

เราให้ของขวัญที่ดีที่สุด-คุณภาพของกรมธรรม์ที่ดีกว่า
We Give The Best Gift of All – A Better Quality of Policy

Siam Surety Co., Ltd. was officially founded in 1985 with the business license no. 835/2528 dated 7 March 1985 from the Ministry of Commerce and the insurance brokers & consultants license no. 235/2528 dated 21 March 1985 from the Department of Insurance under the authority of the Ministry of Commerce, which is currently transformed into an independent regulatory agency entitled the “Office of Insurance Commission” (OIC) under the authority of the Ministry of Finance.

The CEO, who has the long-time experience in this area since 1973, is also the founder of Bangkok Surety Co., Ltd., another company that runs an insurance broker business. The company’s philosophy is:

We Give The Best Gift of All – A Better Quality of Policy