วิธีการซื้อประกันภัยที่ถูกต้องThe right way to buy a policy

วิธีการซื้อประกันภัยที่ถูกต้อง : การซื้อประกันภัยที่ถูกต้องคือให้พิจารณาความคุ้มครองหรือภัยที่กำลังเผชิญอยู่ (risk exposure) ให้เพียงพอก่อนแล้วจึงค่อยพิจารณาThe right way to buy a policy is to estimate the right coverage or risk exposure first and then to considerเบี้ยประกันภัยเป็นเท่าใดในภายหลัง ไม่ใช่ดูเบี้ยประกันภัยถูกหรือแพง หรือให้ส่วนลดเท่าใดก่อน โดยไม่ได้สนใจอย่างจริงจังว่าความคุ้มครองเป็นอย่างไรหรือถ้อยคำที่ใช้ในกรมธรรม์เป็นอย่างไร? ตามที่ปฏิบัติกันในท้องตลาด ซึ่งถือได้ว่าเป็นการซื้อประกันภัยที่ไม่ถูกต้องซึ่งนำไปสู่ข้อโต้แย้งเมื่อเกิดการเคลม และทำให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยเสียหายในที่สุด การเสียเบี้ยประกันภัยที่อาจดูว่าถูกกว่าในตอนต้น อาจทำให้ต้องไปจ่ายแพงในภายหลังก็ได้ เพราะเคลมไม่ได้หรือได้ไม่เท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีคำกล่าวที่น่าสนใจว่า “ใจมีประกันแต่กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง” มีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยประกันภัย ดังนี้

จงระวังเบี้ยประกันภัยถูก ๆ

ย่อมไม่เป็นการฉลาดที่จะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินไป
แต่เป็นการเลวร้ายยิ่งกว่าถ้าจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยที่ถูกเกินไป
เมื่อท่านจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินไป
ท่านสูญเสียเงินเพียงเล็กน้อย และก็เท่านั้นเอง
เมื่อท่านจ่ายเบี้ยประกันภัยที่ถูกเกินไป
บางทีท่านอาจสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง
เพราะสิ่งที่ท่านซื้อนั้นไม่เป็นการเพียงพอ
ที่จะทำให้มันคุ้มค่ากับที่ถูกซื้อ
กฎสมดุลของการทำธุรกิจมีอยู่ว่า
ห้ามจ่ายเงินน้อย เพื่อจะได้มาก ๆ
มันเป็นไปไม่ได้ ถ้าท่านให้งานกับผู้ที่ให้ราคาต่ำสุด
เท่ากับท่านได้เพิ่มการเสี่ยงภัยให้กับงานที่ท่านทำ
และถ้าท่านทำเช่นนั้น
ท่านจะต้องจ่ายเพิ่มมากในภายหลังเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่า

ข้อที่น่าสังเกตอีกข้อหนึ่งคือ ภาษาประกันภัยเป็นภาษากฎหมายแต่ไม่ได้หมายความว่านักกฏหมายจะเข้าใจประกันภัยได้ดีเท่ากับนักประกันภัย ถ้าหากไม่ได้ทำประกันภัยเป็นอาชีพสัญญาประกันภัย (insurance contracts) จะเป็นไปตามกฎหมายพื้นฐานซึ่งครอบคลุมสัญญาทุกประเภทหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคนหนึ่งอาจจะเชี่ยวชาญกฎหมายของสัญญาทั่วไปแต่อาจจะมีความรู้น้อยมากที่จะนำกฏหมายนี้มาใช้กับสัญญาประกันภัย เพราะสัญญาประกันภัยมีคุณลักษณะหลายอย่างมากที่ไม่พบในสัญญาประเภทอื่น ด้วยเหตุนี้ประเทศที่เจริญแล้วจึงมีการตั้งองค์กรพิเศษทางด้านกฎหมายเพื่อจัดการดูแลปัญหาต่าง ๆ ทางกฎหมาย เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย

วิธีการซื้อประกันภัยที่ถูกต้อง

the insurance premium afterwards, not the other way around or choosing from the premium and its discount without seriously considering about the coverage of the wording of the policy as typically done nowadays, which is not the right way to buy a policy. It also leads to a conflict when a claim is filed, resulting in a bad reputation of the insurance business. Paying a relatively cheap premium in the beginning probably means paying a more expensive rate later because the claim is refused or the compensation does not cover the damages. Thus, there is another saying, “It may be insured, but may not be covered in the policy.” There is an interesting point about insurance premium.

BEWARE OF CHEAP RATES!!

IT IS UNWISE TO PAY TOO MUCH,
BUT IT’S WORSE TO PAY TOO LITTLE.
WHEN YOU PAY TOO MUCH,
YOU LOSE A LITTLE MONEY – AND THAT IS ALL.
WHEN YOU PAY TOO LITTLE,
YOU SOMETIMES LOSE EVERYTHING,
BECAUSE THE THING YOU BOUGHT WAS INCAPABLE
OF DOING THE THING IT WAS BOUGHT TO DO.
THE COMMON LAW OF BUSINESS BALANCES
PROHIBITS PAYING A LITTLE.
AND GETTING A LOT
IT CAN’T BE DONE.
IF YOU DEAL WITH THE LOWEST BIDDER,
IT IS WELL TO ADD SOMETHING FOR THE RISK YOU RUN
AND IF YOU DO THAT,
YOU WILL HAVE ENOUGH TO PAY FOR SOMETHING BETTER.

Another interesting point is about insurance language, which resembles legal language, but not all legal specialists can understand it as clearly as insurance specialists do, especially if those legal people do not work in this field. Insurance contracts have the same basic legal conditions of typical contracts. In other words, an expert in general contracts may not have knowledge about insurance contracts because there are many characteristics that cannot be found in other types of contracts. As such, many developed countries, such as the USA, have organized a special legal organization to manage legal problems in relation to insurance that may occur.

 

 

วิธีการซื้อประกันภัยที่ถูกต้อง