ประกันลูกหนี้Trade Credit Insurance

ประกันลูกหนี้ ( Trade Credit Insurance )  คุ้มครองกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้โดยบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง 90% ของยอดเงินที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระ โดยต้องIt covers unpaid account receivables, in which the insurance company will offer 90% coverage of total amount of the unpaid account receivablesแจ้งรายชื่อลูกค้า (ผู้ซื้อ) ทุกรายที่ต้องการทำประกันเพื่อให้บริษัทประกันภัยทำการวิเคราะห์ถึงความมั่นคงของลูกค้ารายนั้นๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์สำหรับเรากรณีที่เราจะเริ่มทำธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่ บริษัทประกันภัยจะทำหน้าที่วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้าใหม่รายนั้นๆ เนื่องจากมีฐานข้อมูลของบริษัททั่วโลก นอกจากนั้นในระหว่างปีหากลูกค้ารายใดมีปัญหาทางการเงิน บริษัทประกันภัยจะส่งสัญญาณเตือนว่าลูกค้ารายนี้เริ่มมีปัญหาเพื่อให้เราเตรียมตัวรับมือ (เช่น ปรับลด credit term ฯลฯ) การประกันประเภทนี้สามารถเป็นเครื่องมือทำการตลาดให้เราได้ เช่น เพิ่มระยะเวลาชำระหนี้ (credit term) ให้กับลูกค้า หรือเดิมขายแบบ L/C, DP หรือ DA ก็สามารถขายแบบให้ credit term ได้ นอกจากนั้นทำให้เรามีความมั่นใจในการทำการค้าโดยลดความกังวลเรื่องการชำระหนี้ของลูกหนี้และสามารถนำเวลาไปวางแผนเพิ่มยอดขาย

Trade Credit Insurance, provided that all the customers (buyers)’ names under insurance must be declared so that the insurance company can analyze the financial security of those customers. This insurance will benefit the company that enters into the business with the new customer. The insurance company will analyze the new customer’s credibility from the global company database. Moreover, during the year, if any customer has financial problems, the insurance company will send a warning about such customer for you to prepare a solution (e.g. reduce the credit term, etc.) This type of insurance can also be used as a marketing tool, e.g. increasing the customer’s credit term or upgrading L/C, DP or DA to credit term transaction for customers. Moreover, you will be more confident in doing business for having less concern over account receivables and having more time to think about how to increase sale volume.

 

Trade Credit Insurance