ประกันทรัพย์สินProperty Insurance

ประกันทรัพย์สิน (Property Insurance) ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ (เช่น แผ่นดินไหว ลมพายุ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ)Property Insurance : It covers damages from fire and natural disasters (such as earthquake, storm, thunder, flood, etc.) หากเป็นอาคารพาณิชย์ หรือโรงงานอุตสาหกรรมจะสามารถจัดทำประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับทรัพย์สิน (Industrial All Risks – IAR) ซึ่งจะเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ ยิ่งไปกว่านั้นจะคุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องจักร (เช่น ลิฟท์ เครื่องจักรในการผลิต คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) ที่เกิดไฟฟ้าช๊อต หรือเครื่องเดินเกินกำลัง (Electrical / Machinery Breakdown)
อย่างไรก็ตามความเสียหายต่อทรัพย์สินอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรืออาจถึงขั้นต้องหยุดการผลิตชั่วคราวในระหว่างซ่อมแซมความเสียหายทำให้ไม่มีรายได้ในระหว่างนั้น โดยเราสามารถแก้ปัญหาด้วยการทำประกันธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance – BI) ซึ่งจะให้ความคุ้มครองกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ที่หายไปในช่วงเวลานั้นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Costs)

ประกันทรัพย์สิน In case of a commercial building or a factory, the insurance for Industrial All Risks – IAR can be arranged, which will add more coverage to damages from accidents and electrical utilities/machinery (e.g. elevators, production machines, computers, etc.) with electrical shock or electrical/machinery breakdown. However, the damages to properties may cause the business operation to cease the production during the repair process, resulting in no income generation during the time. We can solve this problem with Business Interruption Insurance – BI, which covers the gross profit, including the fixed costs, that cannot be met during the time.

ประกันทรัพย์สิน