ประกันการก่อสร้างContract Work Insurance

ประกันการก่อสร้าง (Contract Work Insurance) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractor’s All Risks – CAR) เหมาะสำหรับการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร ตกแต่งภายใน หรือIt is also called Contractor’s All Risks – CAR. This insurance is suitable for construction, machine installation, interior design orการปรับปรุงพื้นที่ (renovation) ซึ่งจะคุ้มครองทั้งตัวเนื้องานที่กำลังทำ / ติดตั้ง ที่เสียหายจากไฟไหม้ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติต่างๆ การโจรกรรม และสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ นอกจากนั้นยังให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งถือเป็นจุดเด่นของประกันประเภทนี้

ประกันการก่อสร้าง renovation. Its coverage includes the ongoing/installing work that is damaged due to fire, accident, natural disasters, theft, and other causes that are not an exception in the policy. Also, it covers liabilities to third parties, which is an outstanding benefit of this insurance.

 

 

ประกันการก่อสร้าง