"ถ้าอะไรสามารถเกิดขึ้นได้ มันจะเกิด และเมื่อมันเกิดขึ้น
มันจะเกิดในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด"

กฏของเมอร์ฟี่

บทความ